SHOP

Poradnik Hodowla Marihuany

1Kiełkowanie

Pokryj nasiona Nirvanamaksymalnie półcentymetrową warstwą ziemi. Utrzymuj glebę wilgotną i czekaj aź pokaźą się sadzonki. Dla szybkiego tempa kiełkowania, skorzystaj z naszego Propagator Pro, dla stworzenia doskonałych warunków wzrostu, a z naszego Germination Kit, aby chronić nasiona przed szkodliwymi wpływami i stymulować proces kiełkowania

Kiełkowanie

2Stadium wegetatywne

Do stymulacji wzrostu, ważne jest, aby Twoje sadzonki Nirvana miały co najmniej 18 godzin światła i 6 godzin ciemności każdego dnia. Jeśli klimat jest odpowiedni, możesz przesadzić swoje sadzonki Nirvanana zewnątrz. Jeśli nie, kup sobie jakieś dobre oświetlenie i przesadź sadzonki do pomieszczenia. Skorzystaj z Root Xtender dla energicznego i silnego wzrostu korzenia i Root Pouches dla lepszej ochrony korzeni. Wielu naszych klientów używa Soiltabs aby zapewnić nasionom Nirvana optymalne składniki pokarmowe, powoli uwalniające się w ciągu trwania fazy wegetatywnej.

Stadium wegetatywne

3Etap kwitnienia

Jeśli roślinyNirvana rosną na zewnątrz, kwitnienie rozpocznie się gdy dni staną się krótsze i nadejdzie jesień. W pomieszczeniach, przełącz światła na cykl kwitnienia czyli 12 godzin światła i 12 godzin ciemności, kiedy roślinyNirvana osiągną połowę poźądanej wielkości, co następnie zmusi je do rozpoczęcia kwitnienia. Samoczynnie kwtnące odmiany, zaczną kwitnąć automatycznie, skracając znacząco okres wegetatywny. Oprócz rosnących liści, rośliny wypuszczają teraz pąki. Dla zapewnienia roślinom najlepszego odżywiania w fazie kwitnienia, kup sobie trochę Flowertabs, które są specjalnie skomponowane dla powolnego uwalniania właściwych składników pokarmowych przez cały okres kwitnienia.

Etap kwitnienia

4Powiesić do wyschnięcia

Po zbiorach, powieś twoje pąki Nirvana do wyschnięcia, przez minimum 10 dni, w ciemnym i zamkniętym, ale wentylowanym pomieszczeniu, aż do chwili, gdy gałązki będą trzaskac przy zginaniu. Długość tego etapu zależy od klimatu i wilgotności powietrza. Następnie należy uciąć pąki, przyciąć liście i złożyć pąki na przechowanie w ceramicznych słoikach. Słoiki powinny być otwierane 2 do 3 razy dziennie na około 15 minut, aby zapobiec rozwojowi pleśni. Naklejenie etykiet na słoiki, pozwoli pamiętać o tym, co jest w środku.

Powiesić do wyschnięcia