Nirvana SHOP

Produkt Kännetecken

Seed typ

Vanliga frön är naturliga och orörda Cannabis frön. De ”vanliga” egenskaperna är endast till för att skilja dessa frön från feminiserade frön.

Feminiserade frön å andra sidan, växer alltid till honplantor. Vissa odlare anser det lägligt, då den eliminerar behovet till att avgöra plantans kön samt risken för att hanplantor befruktar honplantor. Köpare av vanliga frön kommer behöva plocka ut hanplantorna så fort de visar kön.

Vanliga frön kan växa till antingen han- eller honplantor. Chanserna är ungefär 50/50. Ha i åtanke att det är en genomsnittlig siffra. Ibland får du bara två honor, eller om du har tur, 9 honor och en ensam hane. Vanligtvis kommer du i slutändan får ungefär samma antal honplantor oavsett om du köper feminiserade eller ej, eftersom feminiserade frön kommer 5 i ett packet och vanliga frön är 10st i ett packet.

Vanliga frön anses i allmänhet vara stadiga och mindre benägna till hermafroditism. En stressad feminiserad växt (till exempel av ljusläckage, för mycket värme eller kyla, eller av att ha blivit omplanterad för ofta) kan utveckla han- såväl som honblommor. Generellt sätt är valet mellan vanliga och feminiserade frön personligt. Båda alternativen kan passa dig, beroende på din erfarenhet, odlingsanläggning och personliga preferenser.

Medicinskt Användande

Medicinska sorter är särskilt passande för medicinsk applicering. Alla dessa frön har bevisade meriter som medicinsk Marijuana. Läs gärna igenom beskrivningen för att få mer information om specifika typer: vissa sorter är bra som smärtlindrande, andra stimulerar aptiten eller höjer ditt humör.

Effekt

Effekten av Cannabis kan antingen kännas i ditt huvud eller i din kropp eller båda. Generellt sätt har sativa-dominanta arter en mer cerebral effekt; alltså att du känner dig hög och effekten känns för det mesta i ditt huvud. Den här effekten är oftast upplyftande, energi-givande, inspirerande, visuell, trippig, social och sinnes-expanderande. Indica-dominanta arter skapar i allmänhet en mer kroppslig sensation: du känner dig hög och effekten känns huvudsakligen i kroppen. Vissa arter erbjuder en blandad effekt i både huvud och kropp (oftast ett rus som följt av en kroppslig sensation).

Nirvana Shop kategoriserar sina sorter i tre effekter: Sinnesrus, kroppsligt rus, eller en kombination.

Blomningstid

Termen blomningstid refereras till antalet veckor som en växt blommar totalt, från stunden då den blommar till skördetid. Så antalet veckor specificerad är genomsnittliga tiden det tar från att inducera blomning till skörd, INTE tiden det tar från frö till skörd (eftersom det är väldigt individuellt, beroende på hur länge du väljer att vegetera).

Tänk på att blomningstiden vi specificerar för varje sort är genomsnittlig. Blomningsperioden kan växla pågrund av flera faktorer (om du odlar utomhus eller ej, eller om växten är stressad). Undvik ljusläckage och problem med näring för att se till att blomman mognar snabbare.

Genomsnittlig avkastning

Den specificerade avkastningen du ser för våra arter är INTE per växt. Det är den genomsnittliga avkastningen du kan förvänta dig från 1m² växter odlade i en Sea of Green - det är därför det står (g/m² i SOG). Kom ihåg att antalet skördar är beroende av många faktorer, så ditt resultat kan variera!

Vi kan inte ta ansvar för alla avvikelser mellan individuella odlare, fenotyp, växtrum, träningsmetoder osv, det är därför vi har valt att lista den genomsnittliga skörden i en vanlig uppsättning som SOG. I princip kan numren tala om för dig om sorten kan ge dig måttlig, medium eller stor skörd, men inte exakt hur måttlig eller hur stor heller. Olika metoder och odlingsomständigheter kan leda till högre eller lägre avkastning än det antalet som presenteras.

Smak

Smaken kan variera beroende på fenotyp, använda näringsämnen, och odlingsomständigheter (inomhus/utomhus, ekologisk/hydro/jord), och självklart rökarens smaklökar. Men vi har försökt att erbjuda en generell bild av vad varje sort smakar som: skarp eller söt, fruktig eller rökig etc.

Växt höjd

Den slutgiltiga höjden din växt kommer uppnå beror på många faktorer, såsom vegetationsperiodens längd, höjden dina lampor hänger ifrån, om du odlar inomhus eller utomhus etc.

Det är därför vi i våran butik har bestämt oss för att bara ge en allmän bild av växthöjd. Generellt sätt går växter som kategoriseras som korta inte högre än 1.5 meter, eller 5 fot. Oftast blir de till och med mycket kortare, detta gäller särskilt autoblommande varianter.

Långa växter börjar omkring 2 meter / 6’5”, dock kan de beskäras eller tränas till att förbli korta. De kan växa sig väldigt långa (under utmärkta omständigheter) när de växer fritt med guerilla-style och sedan kommer avkastningen vara i en ofantlig mängd.

Medium-stora växter hamnar mitt i mellan och kommer i generellt inte växa mer än 2 meter / 6’5”.

Odling

Beroende på hur erfaren du är som odlare, kan du i princip försöka odla vilken art både utomhus och inomhus. Men vi har gjort en ungefärlig indelning av arter som passar bäst för inomhusodling (eller växthus), och arter som passar för odling utomhus.

Växttyp

Den tekniska indelningen av olika Cannabis (sub)arter typer har de senaste seklen varit en kontroversiell diskussion. Vi behöver inte gå in på hela debatten här, då det finns många sidor som redan gått in på det därute.

För avkopplings-/odlingssyften är det användbart att skilja på tre subtyper av Cannabis: Sativa, Indica och Ruderalis.

Termen Sativa används för att beskriva Cannabis som växer i långa, spinkiga plantor med breda grenar, antingen bambu- eller julgrans-formad. Sativa arten har vanligtvis högre THC halter och lägre CDB, vilket betyder att effekten är cerebral, t.ex den verkar på sinnet snarare än kroppen. Ruset kan vara energi-givande eller inspirerande och gör att du känner sig lättsinnig, glad, social eller trippig.

Termen Indica ges till Cannabis som växer till korta, kompakta, buskiga plantor. Indica arter är populära vid inomhusodling, speciellt vid begränsat utrymme. Indica har vanligtvis högre halter av CDB än Sativa, och skapar därför en tyngre stenad effekt, också känd som kroppshög, kroppsrus eller ”couchlock” stenad. Indica kan få dig att känna dig sömning, lugn och till och med avdomnad och deras effekter kan vara smärtlindrande, förorsaka sömn och lugn.

Termen Ruderalis används för att referera till korta, kraftiga Cannabisplantor som växer vilt i Europa och Centralasien. Ruderalisväxter är inte beroende av ljuscyklar för att börja blomma, det är därför autoblommande arter innehåller Ruderalis gener.

Självklart är de flesta moderna Cannabis arterna noggrant adlade för att producera hybrider. Dessa kombinerar det bästa från sina förfäder och oftast till och med mer än så!