SHOP

Sativa x Indica

Det enklaste sättet att avgöra om en marijuana växt Cannabis Indica och Cannabis Sativa är: titta på bladen.

Sativa

nirvana sativa

Indica

nirvana indica