Το Nirvana Shop χρησιμοποιεί σε αυτόν τον ιστότοπο ένα λεγόμενο cookie πλαισίου καθώς και τρία υποστηρικτικά cookies. Το cookie πλαισίου είναι ένα cookie συνεδρίας, που προορίζεται για τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου. Τα υποστηρικτικά cookies είναι απαραίτητα για την καλή εμφάνιση δεδομένων στον ιστότοπο.

Για τη χρήση αυτών των cookies δεν απαιτείται να ζητηθεί πρώτα η άδεια του χρήστη του διαδικτύου. Αυτά τα cookies διασφαλίζουν ότι ορισμένα δεδομένα, όπως τα περιεχόμενα του καλαθιού, μπορούν να εμφανιστούν ξανά σε επόμενη επίσκεψη. Τα cookies διαγράφονται μετά από 20 ημέρες.

Στατιστικά στοιχεία ιστοτόπου

Χρησιμοποιούμε το Google Analytics για να αναλύσουμε ποιες σελίδες επισκέπτονται περισσότερο, πώς οι επισκέπτες έχουν έρθει στον ιστότοπό μας και ποιες λέξεις αναζήτησης χρησιμοποιούνται.

Για το σκοπό αυτό η Google συλλέγει τα ακόλουθα στοιχεία:
Google Analytics cookie.

  • Διεύθυνση IP. Η διεύθυνση IP είναι ανώνυμη, πράγμα που σημαίνει ότι το τελευταίο ip-octet θα οριστεί σε 0 πριν η Google το χρησιμοποιήσει για την ανάλυση και την αποθήκευση.
  • Πράκτορες χρήστη (προγράμματα περιήγησης, λειτουργικό σύστημα).
  • Χρησιμοποιούμενοι όροι αναζήτησης για την πρόσβαση στον ιστότοπό μας μέσω εξωτερικών μηχανών αναζήτησης.
  • Χρησιμοποιημένοι σύνδεσμοι εντός του δικτυακού τόπου
  • Χρησιμοποιήθηκαν σύνδεσμοι για να φτάσετε στον ιστότοπό μας.