Δεν μπορούμε να αποκαλύψουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας που έχουμε λάβει, αλλά παραθέτουμε ορισμένα από αυτά:

  • Οι συνδέσεις δεδομένων μεταξύ εσάς (του προγράμματος περιήγησης στο διαδίκτυο) και των διακομιστών μας είναι κρυπτογραφημένες.
  • Οι ιστότοποί μας βρίσκονται σε ιδιόκτητους διακομιστές που βρίσκονται στις Κάτω Χώρες. Οι εικόνες (και ορισμένοι άλλοι στατικοί πόροι) βρίσκονται σε ένα δίκτυο CDN (Content Delivery Network).
  • Όλα τα (προσωπικά) δεδομένα παραμένουν εκεί που ανήκουν, αποθηκευμένα με ασφάλεια. Χρησιμοποιούμε τυχαία δεδομένα μόνο για δοκιμές και αυτό γίνεται σε ένα τοπικό ασφαλές δίκτυο.
  • Η Nirvana δεν θα παραδώσει ποτέ τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτους χωρίς τη συγκατάθεσή σας.
  • Περιστασιακά χρησιμοποιούμε ένα screentracker για να αναλύσουμε ποιους συνδέσμους πατάτε.