Algemene voorwaarden

Uw gebruik (toegang, browsen, kopen, etc.) van deze site is uw wettelijke instemming met het beleid, de voorwaarden en bepalingen die op deze pagina zijn vermeld.

Nirvana® Shop verkoopt geen zaden aan iemand die de zaden zal kweken in een land waar dat illegaal is.

U gaat er ook mee akkoord te voldoen aan alle toepasselijke wet- en regelgeving, met inbegrip van regelgeving inzake controle op uitvoer en wederuitvoer.

Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van deze site.

Wie zijn wij en hoe kunt u contact met ons opnemen

Wij zijn Nirvana® shop. U kunt ons op de volgende manieren bereiken.

Bel ons +31 88 6478262
Mail ons support@nirvanashop.com
Schrijf ons

Nirvana® Shop
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem, N-H
Nederland

Volg ons facebook.com/nirvana.seedbank/

Onze ondersteuning is beschikbaar van:

  • Maandag tot woensdag - 9:00 tot 16:00 uur
  • Donderdag - niet beschikbaar
  • Vrijdag - 9:00 tot 16:00
  • Zaterdag en zondag - niet beschikbaar

Ingediende tickets tijdens het weekend (zaterdag en zondag) worden zo snel mogelijk in de daaropvolgende week beantwoord.

Geregistreerd nummer:
Kamer van Koophandel nr. 71196463
Belastingnummer NL858.618.011.B01

Verzendingsvoorwaarden

Nirvana® kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor alles wat er met uw bestelling kan gebeuren tijdens het transport. Hoewel wij onze bestellingen per eerste klas post versturen, is er altijd een klein risico van verlies en moet u zich hiervan bewust zijn voordat u bestelt.

De verzendtijd hangt niet alleen af van onze postservice, maar natuurlijk ook van uw lokale postdiensten. Daarom kunnen wij u slechts een geschatte verzendtijd geven, gebaseerd op onze algemene ervaring.

Ontkieming

Cannabiszaden zijn, net als alle zaden in de natuur, levend materiaal en Nirvana® Seeds kan geen garanties geven over de kiemkracht, of beloven dat elk zaadje in elke verpakking zal ontkiemen. De natuur staat niet toe dat een bedrijf een dergelijke absolute uitspraak kan doen en het zou misleidend zijn voor klanten om dat wel te proberen.

Nirvana® Shop kan klanten echter verzekeren dat alle partijen zaad worden getest, correct worden opgeslagen en behandeld terwijl ze in het bezit zijn van het bedrijf. Daarom zou bij ontvangst van de pakketten op hun bestemming 90 tot 100% van de zaden in elke verpakking moeten ontkiemen wanneer de aanbevolen ontkiemingsmethode wordt gebruikt.

In sommige landen is het ontkiemen van onze zaden illegaal. Wij verwachten van onze klanten dat zij zich houden aan de wetten van het land waaraan de zaden worden geleverd. Wij raden onze klanten sterk af om in strijd met de wet te handelen door cannabisplanten te kweken uit cannabiszaden.

Nirvana® Seeds levert cannabis zaden op voorwaarde dat deze NIET door klanten worden gebruikt in strijd met de toepasselijke wetgeving, en worden alleen verkocht als souvenir en noviteit.

Terugbetalingen en annuleringen

Restituties en annuleringen zijn alleen van toepassing als de bestelling nog op ons kantoor staat en nog niet is verzonden. Als u een betaalde bestelling wilt annuleren of uw geld terug wilt krijgen, moet u zo snel mogelijk contact opnemen met de klantenservice. Houd er rekening mee dat wij €5,- administratiekosten per transactie in rekening brengen.

Kortingsbonnen

  • Uitgegeven vouchers zijn alleen geldig op www.nirvanashop.com
  • Vouchers zijn alleen te gebruiken voor een eenmalige aankoop (tenzij categorisch vermeld).
  • Vouchers zijn te gebruiken door individuele klanten tenzij anders vermeld.
  • Vouchercodes moeten worden ingevoerd op de afrekenpagina.
  • Tenzij anders vermeld, zijn vouchers niet geldig in combinatie met andere promoties of kortingen.
  • Nirvana® vouchers zijn niet inwisselbaar voor geld.

Privacybeleid
Zie onze privacyverklaring.

Beperking van aansprakelijkheid

Nirvana® heeft geprobeerd om de beschrijvingen (inclusief alle foto's) van de producten zo nauwkeurig mogelijk te maken, maar u moet de afmetingen die op Nirvana®® of neem contact met ons op voor exacte maten, in het geval van kledingartikelen. Nirvana® zal haar diensten uitvoeren met redelijke vaardigheid en zorg, maar geeft geen garanties met betrekking tot andermans diensten.

Nirvana® belooft niet dat het gebruik van nirvanashop.com ononderbroken of foutloos zal zijn. Onze website wordt aangeboden op een 'as available' basis. In geval van technische fouten zullen wij ons best doen deze zo snel mogelijk te herstellen.

Nirvana® bevat links naar andere websites die niet onder onze controle staan. Deze links worden uitsluitend voor uw gebruik aangeboden en wij zijn niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid, kwaliteit, inhoud of aard van de andere sites op het internet die eigendom zijn van en beheerd worden door derden ("externe sites") waarnaar Nirvana®® links en websites die zich op of via een externe site bevinden, noch voor transacties met externe sites (inclusief wat betreft 'cookies', persoonlijke gegevens, vertrouwelijke informatie of aankoop van domeinnamen of andere diensten). U dient contact op te nemen met de beheerder of webmaster van deze externe sites als u zich zorgen maakt over dergelijke links, websites of transacties.

Deze Algemene Voorwaarden beperken niet de rechten die u als consument heeft en die volgens de toepasselijke wetgeving niet mogen worden uitgesloten, noch zullen zij de rechten van Nirvana®'s aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel als gevolg van haar nalatigheid of een frauduleuze voorstelling.

Onder voorbehoud van het vermelde, voor zover maximaal toegestaan door de wet, zal Nirvana® aansprakelijkheid voor enig verlies of schade van welke aard dan ook, hoe dan ook ontstaan, met inbegrip van maar niet beperkt tot directe, indirecte of gevolgschade en Nirvana® zal niet aansprakelijk zijn om geld te betalen bij wijze van compensatie, met inbegrip van maar niet beperkt tot alle aansprakelijkheid met betrekking tot:

- alle onjuiste of onnauwkeurige informatie op Nirvana®,

- eventuele onderbrekingen of vertragingen in het bijwerken van Nirvana®,

- de inbreuk door een persoon op intellectuele eigendomsrechten van derden veroorzaakt door hun gebruik van Nirvana® of een bij ons gekocht product,

- elk verlies of schade als gevolg van uw gebruik of het onvermogen om de Nirvana® website of als gevolg van onbevoegde toegang tot of wijziging van uw transmissies of gegevens in omstandigheden die buiten onze controle vallen,

- elk verlies van winst, verspilde uitgaven, corruptie of vernietiging van gegevens of elk ander verlies dat niet rechtstreeks voortvloeit uit iets wat wij verkeerd hebben gedaan,

- elk bedrag of elke soort verlies of schade als gevolg van virussen of andere kwaadaardige software die de computerapparatuur, software, gegevens of andere eigendommen van een gebruiker kan infecteren, veroorzaakt door personen die toegang hebben tot, gebruik maken van of downloaden van Nirvana®of van overdrachten via e-mails of bijlagen ontvangen van Nirvana® of haar licentiehouders en filialen.

Nirvana® zal niet verantwoordelijk worden gehouden voor het niet nakomen van enige verplichting onder deze Algemene Voorwaarden als een dergelijke storing wordt veroorzaakt door het optreden van een onvoorziene gebeurtenis buiten haar redelijke controle met inbegrip van maar niet beperkt tot internetstoringen, communicatiestoringen, brand, overstroming, enz.

Nirvana® behoudt zich het recht voor om elke strafrechtelijke of civielrechtelijke actie te ondernemen die zij geschikt acht in geval van slecht gebruik van haar website en de inhoud ervan, alsmede in geval van schending van de Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht en jurisdictie

De relatie tussen de gebruiker en de aanbieder wordt beheerst door het in Nederland geldende recht. In geval van geschillen kunnen de partijen hun geschillen voorleggen aan de gewone rechter, overeenkomstig de toepasselijke regels inzake internationale jurisdictie.

Privacybeleid

Nirvana® zet zich in voor de bescherming van uw privacy en belooft de over u verzamelde informatie alleen te gebruiken in overeenstemming met ons privacybeleid.

Disclaimer

Nirvana® verkoopt cannabiszaden als een verzamelbaar souvenir voor genetisch behoud.

Wij verzenden onze producten op voorwaarde dat ze niet worden gebruikt in strijd met de toepasselijke lokale wetgeving. De regelgeving en handhaving met betrekking tot sommige van de producten die wij verkopen verschillen van land tot land. Wij raden u daarom aan om inlichtingen in te winnen over de regelgeving waaraan u onderworpen bent. Om deze reden heeft Nirvana® geen verantwoordelijkheid aanvaarden voor producten die onderschept worden of verloren gaan tijdens het transport, als u een bestelling plaatst voor een product dat verzonden wordt naar een land waar het illegaal is.

Wij weigeren cannabiszaden te verkopen aan iedereen van wie wij redenen hebben om aan te nemen dat ze niet uitsluitend voor persoonlijk gebruik bestemd zijn of in een land worden gebruikt waar de teelt strafbaar is.

Drugsbeleid

Nirvana® moedigt het gebruik, de levering of de productie van illegale drugs of gereguleerde stoffen op geen enkele manier aan.

Alle informatie op onze website www.nirvanashop.com is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden.

We moedigen discussie en onderzoek naar drugsbeleid aan, waarbij we de voorkeur geven aan beleid met een sterke schadebeperkende agenda en minder nadruk op strafrechtelijke systemen.

Wees u ervan bewust dat roken uw gezondheid ernstig kan schaden en dodelijk kan zijn.®.