Wat doen wij met uw informatie?

Wanneer u een account aanmaakt op deze website of iets koopt in onze winkel als onderdeel van het aankoop- en verkoopproces, verzamelen wij de persoonlijke informatie die u ons verstrekt, zoals uw naam, adres en e-mailadres. Het doel hiervan is om u uw bestelling en transactie e-mails te kunnen sturen.

Wanneer u onze website doorzoekt, ontvangen wij automatisch het Internet Protocol-adres (IP-adres) van uw computer en informatie over uw browser en besturingssysteem. Het doel hiervan is om de website optimaal te kunnen tonen.

E-mailmarketing: met uw toestemming kunnen wij u e-mails sturen over onze winkel, nieuwe producten en andere updates.

OpenStreetmap: Wanneer u ervoor kiest om uw adresgegevens bij OpenStreetmap te valideren, worden uw adresgegevens ter validatie naar hun website gestuurd. OpenStreetmap gebruikt uw gegevens om te controleren of deze juist zijn. De adresgegevens die wij versturen worden aan hun kant niet opgeslagen.

Als uw betaling wordt geregeld met een directe betaalmethode zoals een creditcard, kunnen uw naam, adres, e-mailadres en noodzakelijke gegevens - zoals het creditcardnummer - naar de betaaldienstverlener worden gestuurd.

Toestemming

Wanneer wij uw gegevens delen met derden, zoals het postverwerkingsbedrijf of de Payment Service Provider, vragen wij u op dat moment om toestemming door middel van het selectievakje. Als u geen toestemming wilt geven, kunt u geen gebruik maken van de betreffende dienst.

Als u onze nieuwsbrief of promotionele e-mails wilt ontvangen, doen wij dat alleen als u ons daarvoor toestemming heeft gegeven. U kunt die toestemming zelf te allen tijde intrekken.

Hoe trek ik mijn toestemming in?

Promotionele e-mail/nieuwsbrief: Als u zich na uw opt-in bedenkt, kunt u uw toestemming intrekken door in te loggen op uw account en de e-mailoptie te deselecteren. Bovendien tonen wij op elke promotionele e-mail/nieuwsbrief een afmeldlink waarmee u uw toestemming kunt intrekken.

U kunt uw toestemming schriftelijk intrekken door een e-mail te sturen naar het volgende adres:

privacyofficer@nirvanashop.com

U kunt in plaats daarvan ook een schriftelijk verzoek sturen naar:

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Nederland

Openbaarmaking

Wij delen uw persoonsgegevens met wettelijke autoriteiten als wij daartoe wettelijk verplicht zijn of als u de servicevoorwaarden schendt.

Verwijderen van persoonsgegevens

Bestellingen die nooit betaald zijn worden na 3 maanden op geannuleerd gezet en na zes maanden uit onze database verwijderd.

In verband met de belastingwetgeving zijn wij verplicht bestelgegevens 7 jaar te bewaren. Dat geldt ook voor persoonsgegevens. Daarom verwijderen wij persoonsgegevens van accounts met betaalde bestellingen die langer dan 7 jaar niet meer actief zijn.

Voor klanten die geen bestelling hebben geplaatst verwijderen wij 2 jaar na aanmelding het account en alle bijbehorende gegevens uit onze database.

U kunt te allen tijde een verzoek indienen om uw persoonlijke gegevens te verwijderen. Als wij daartoe wettelijk verplicht zijn, moeten bepaalde gegevens volgens de wettelijke termijn worden bewaard. In dat geval worden die gegevens niet verwijderd.

Uw gegevens worden binnen 1 maand na ontvangst van uw verzoek verwijderd. Indien wij dit niet binnen de gestelde termijn van 1 maand kunnen realiseren, wordt u hiervan binnen 1 maand na het verzoek op de hoogte gesteld.

Als u wilt dat uw gegevens worden verwijderd, kunt u een verzoek daartoe indienen op onderstaand adres. U moet zich kunnen identificeren met een geldig identiteitsbewijs zoals een paspoort of een door uw overheid afgegeven legitimatiebewijs.

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Nederland

privacyofficer@nirvanashop.com

Diensten van derden

In het algemeen zullen de derde leveranciers die wij gebruiken uw informatie alleen verzamelen, gebruiken en openbaar maken voor zover dat nodig is om hen in staat te stellen de diensten te verlenen die zij aan ons leveren.

Met externe leveranciers waarmee wij uw persoonsgegevens delen, hebben wij volgens de wettelijke verplichting een verwerkersovereenkomst die regelt hoe er met uw persoonsgegevens wordt omgegaan.

Zodra u de website van onze winkel verlaat of wordt doorverwezen naar een website of applicatie van een derde, is deze privacyverklaring niet langer van toepassing. In plaats daarvan geldt de privacyverklaring van die derde partij.

Links: Wanneer u op links in onze winkel klikt, kunnen deze u wegleiden van onze site. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de privacyregels van andere sites en raden u aan hun privacyverklaring te lezen.

Beveiliging

Om uw persoonlijke informatie te beschermen, nemen wij redelijke voorzorgsmaatregelen en volgen wij de beste praktijken in de industrie om ervoor te zorgen dat deze niet wordt verduisterd, misbruikt, geopend, openbaar gemaakt, gewijzigd of vernietigd.

Wachtwoorden worden gecodeerd opgeslagen met behulp van eenrichtingscodering.

Als u ons uw creditcardgegevens verstrekt, worden deze gecodeerd met behulp van SSL-technologie (Secure Socket Layer). Wij volgen alle PCI-DSS vereisten en passen aanvullende algemeen aanvaarde industrienormen toe.

Leeftijd

De wet vereist dat personen onder de 18 jaar toestemming van hun wettelijke vertegenwoordiger nodig hebben bij het gebruik van internetdiensten. Bij twijfel over de leeftijd van een klant behouden wij ons het recht voor om om identificatie te vragen.

Wijzigingen in dit beleid

Wij behouden ons het recht voor dit privacybeleid te allen tijde te wijzigen, dus bekijk het regelmatig. Wijzigingen en verduidelijkingen zijn onmiddellijk van kracht na plaatsing op de website. Als we substantiële wijzigingen aanbrengen in dit beleid, zullen we dit melden bij het openen van de website.

Als onze winkel wordt gekocht of gefuseerd met een ander bedrijf, kunnen uw gegevens worden overgedragen aan de nieuwe eigenaren, zodat we producten aan u kunnen blijven verkopen.

Vragen en contactgegevens

Als u de persoonlijke informatie die wij over u hebben wilt inzien, corrigeren, wijzigen of verwijderen, een klacht wilt indienen of gewoon meer informatie wilt, neem dan contact op met onze Privacy Compliance Officer:

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Nederland

privacyofficer@nirvanashop.com