Alle frø, der sælges, er udelukkende til souvenir-, samlings- og/eller bevaringsformål for at bevare værdifuld genetik i tilfælde af, at lovene ændres. Nirvana Shop ønsker ikke at tilskynde nogen til at handle i strid med loven og kan ikke holdes ansvarlig for dem, der gør det. Vi forbeholder os ret til at nægte salg, hvis vi er bekymrede for, at en kunde vil plante, spire eller høste vores produkter i et land, hvor dette er ulovligt. Det faktum, at nogle af beskrivelserne henviser til virkningerne af forbrug, betyder ikke under nogen omstændigheder, at de bør forbruges, da de kun er informative beskrivelser. Nirvana Shop erklærer udtrykkeligt, at den ikke har til hensigt at tilskynde nogen til at handle i strid med loven. Alle personer, der køber cannabisfrø, er ansvarlige for deres handlinger og fremtidige handlinger. Nirvana Shop påtager sig intet ansvar i denne henseende. Alle oplysninger på hjemmesiden er kun til uddannelsesmæssige formål og er ikke beregnet til at tolerere, fremme eller tilskynde til dyrkning af ulovlige og/eller kontrollerede stoffer.