Wszystkie sprzedawane nasiona są przeznaczone wyłącznie do celów pamiątkowych, kolekcjonerskich i/lub konserwacyjnych, aby zachować cenną genetykę na wypadek zmiany przepisów. Nirvana Shop nie chce nakłaniać nikogo do działania w konflikcie z prawem i nie może ponosić odpowiedzialności za tych, którzy to robią. Zastrzegamy sobie prawo do odmowy sprzedaży, jeśli obawiamy się, że jakikolwiek klient będzie sadził, kiełkował lub zbierał nasze produkty w kraju, w którym jest to nielegalne. Fakt, że niektóre opisy odnoszą się do skutków konsumpcji, w żadnym wypadku nie oznacza, że należy je spożywać, ponieważ są to jedynie opisy informacyjne. Nirvana Shop wyraźnie oświadcza, że nie ma na celu nakłaniania kogokolwiek do działania niezgodnego z prawem. Wszystkie osoby kupujące nasiona konopi są odpowiedzialne za swoje działania i przyszłe działania. Nirvana Shop nie ponosi żadnej odpowiedzialności w tym zakresie. Wszystkie informacje na stronie internetowej służą wyłącznie celom edukacyjnym i nie mają na celu tolerowania, promowania lub zachęcania do uprawy nielegalnych i/lub kontrolowanych substancji.