Alla frön som säljs är endast avsedda för souvenir-, samlings- och/eller bevarandeändamål, för att bevara värdefull genetik i händelse av att lagarna ändras. Nirvana Shop vill inte förmå någon att agera i strid med lagen och kan inte hållas ansvarig för dem som gör det. Vi förbehåller oss rätten att neka försäljning om vi är oroliga för att någon kund kommer att plantera, gro eller skörda våra produkter i ett land där detta är olagligt.Det faktum att vissa av beskrivningarna hänvisar till effekterna av konsumtion betyder inte under några omständigheter att de bör konsumeras, eftersom de endast är informativa beskrivningar. Nirvana Shop säger uttryckligen att det inte är med för att få någon att agera i strid med lagen. Alla personer som köper cannabisfrön är ansvariga för sina handlingar och framtida handlingar. Nirvana Shop tar inget ansvar i detta avseende. All information på webbplatsen är endast avsedd för utbildningsändamål och är inte avsedd att tolerera, främja eller uppmana till odling av olagliga och / eller kontrollerade ämnen.