Vi kan inte avslöja alla säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit, men här är några av dem:

  • Dataförbindelserna mellan dig (din webbläsare) och våra servrar är krypterade.
  • Våra webbplatser finns på privatägda servrar i Nederländerna. Bilder (och vissa andra statiska resurser) finns på ett CDN (Content Delivery Network).
  • Alla (personliga) data stannar där de hör hemma, säkert lagrade. Vi använder endast randomiserade data för testning och detta görs på ett lokalt säkrat nätverk.
  • Nirvana kommer aldrig att lämna ut dina personuppgifter till någon tredje part utan ditt samtycke.
  • Ibland använder vi en screentracker för att analysera vilka länkar som klickas på.