Co robimy z danymi użytkownika?

Gdy użytkownik tworzy konto na tej stronie internetowej lub kupuje coś w naszym sklepie w ramach procesu zakupu i sprzedaży, gromadzimy dane osobowe, które nam przekazuje, takie jak imię i nazwisko, adres i adres e-mail. Ma to na celu umożliwienie wysłania użytkownikowi wiadomości e-mail dotyczących zamówienia i transakcji.

Gdy użytkownik przeszukuje naszą witrynę internetową, automatycznie otrzymujemy adres protokołu internetowego (adres IP) jego komputera, a także informacje o jego przeglądarce i systemie operacyjnym. Ma to na celu umożliwienie optymalnego wyświetlania strony internetowej.

E-mail marketing: za zgodą użytkownika możemy wysyłać mu wiadomości e-mail dotyczące naszego sklepu, nowych produktów i innych aktualizacji.

OpenStreetmap: Gdy użytkownik zdecyduje się zweryfikować swoje dane adresowe za pomocą OpenStreetmap, jego dane adresowe zostaną przesłane do ich witryny internetowej w celu weryfikacji. OpenStreetmap wykorzystuje dane użytkownika do sprawdzenia ich poprawności. Wysłane przez nas dane adresowe nie są zapisywane po ich stronie.

Jeśli płatność jest dokonywana za pomocą bezpośredniej metody płatności, takiej jak karta kredytowa, imię i nazwisko, adres, adres e-mail i niezbędne dane - takie jak numer karty kredytowej - mogą zostać przesłane do dostawcy usług płatniczych.

Zgoda

Gdy udostępniamy dane użytkownika stronom trzecim, takim jak firma przetwarzająca dane po dokonaniu płatności lub dostawca usług płatniczych, poprosimy użytkownika o zgodę za pomocą pola wyboru. Jeśli użytkownik nie chce wyrazić zgody, nie może korzystać z danej usługi.

Jeśli użytkownik chce otrzymywać nasz biuletyn lub promocyjne wiadomości e-mail, zrobimy to tylko wtedy, gdy wyrazi na to zgodę. Użytkownik może wycofać tę zgodę w dowolnym momencie.

Jak mogę wycofać swoją zgodę?

Promocyjne wiadomości e-mail/newsletter: Jeśli zmienisz zdanie po wyrażeniu zgody, możesz wycofać swoją zgodę, logując się na swoje konto i odznaczając opcję e-mail. Ponadto w każdej promocyjnej wiadomości e-mail/newsletterze wyświetlamy link rezygnacji z subskrypcji, którego można użyć w celu wycofania zgody.

Użytkownik może wycofać swoją zgodę na piśmie, wysyłając wiadomość e-mail na następujący adres:

privacyofficer@nirvanashop.com

Zamiast tego można również wysłać pisemną prośbę na adres:

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Holandia.

Ujawnienie

Udostępnimy Twoje dane osobowe organom prawnym, jeśli będziemy do tego prawnie zobowiązani lub jeśli naruszysz warunki świadczenia usług.

Usuwanie danych osobowych

Zamówienia, które nigdy nie zostały opłacone, są anulowane po 3 miesiącach i usuwane z naszej bazy danych po sześciu miesiącach.

W związku z kodeksem podatkowym jesteśmy zobowiązani do przechowywania danych dotyczących zamówień przez 7 lat. Dotyczy to również danych osobowych. Z tego powodu usuwamy dane osobowe z kont z opłaconymi zamówieniami, które nie są już aktywne przez ponad 7 lat.

W przypadku klientów, którzy nie złożyli żadnego zamówienia, usuwamy konto i wszystkie powiązane dane z naszej bazy danych 2 lata po rejestracji.

Użytkownik może w dowolnym momencie złożyć wniosek o usunięcie swoich danych osobowych. Jeśli jesteśmy do tego prawnie zobowiązani, niektóre informacje będą musiały być przechowywane zgodnie z terminem prawnym. W takim przypadku dane te nie zostaną usunięte.

Dane użytkownika zostaną usunięte w ciągu 1 miesiąca od otrzymania żądania. Jeśli nie będziemy w stanie zrealizować tego w wyznaczonym terminie 1 miesiąca, użytkownik zostanie o tym powiadomiony w ciągu 1 miesiąca od złożenia wniosku.

Jeśli chcesz, aby Twoje dane zostały usunięte, możesz przesłać prośbę na poniższy adres. Użytkownik musi być w stanie zidentyfikować się za pomocą ważnego dowodu tożsamości, takiego jak paszport lub dokument tożsamości wydany przez rząd.

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Holandia

privacyofficer@nirvanashop.com

Usługi stron trzecich

Ogólnie rzecz biorąc, dostawcy zewnętrzni, z których usług korzystamy, będą gromadzić, wykorzystywać i ujawniać dane użytkownika wyłącznie w zakresie niezbędnym do umożliwienia im świadczenia usług, które nam świadczą.

Z dostawcami zewnętrznymi, którym udostępniamy Twoje dane osobowe, mamy, zgodnie z obowiązkiem prawnym, umowę o przetwarzaniu danych, która reguluje sposób postępowania z Twoimi danymi osobowymi.

Z chwilą opuszczenia strony internetowej naszego sklepu lub przekierowania na stronę internetową lub aplikację strony trzeciej, niniejsze oświadczenie o ochronie prywatności przestaje obowiązywać. Zamiast tego zastosowanie ma oświadczenie o ochronie prywatności tej strony trzeciej.

Linki: Kliknięcie linków w naszym sklepie może spowodować opuszczenie naszej witryny. Nie ponosimy odpowiedzialności za zasady prywatności innych witryn i zachęcamy do zapoznania się z ich oświadczeniami o ochronie prywatności.

Bezpieczeństwo

Aby chronić dane osobowe użytkownika, podejmujemy uzasadnione środki ostrożności i stosujemy najlepsze praktyki w branży, aby zapewnić, że nie zostaną one sprzeniewierzone, niewłaściwie wykorzystane, udostępnione, ujawnione, zmienione lub zniszczone.

Hasła są przechowywane w postaci zaszyfrowanej przy użyciu szyfrowania jednokierunkowego.

Jeśli użytkownik przekazuje nam informacje o swojej karcie kredytowej, są one szyfrowane przy użyciu technologii Secure Socket Layer (SSL). Przestrzegamy wszystkich wymogów PCI-DSS i wdrażamy dodatkowe ogólnie przyjęte standardy branżowe.

Wiek

Prawo wymaga, aby osoby poniżej 18 roku życia wymagały zgody swojego przedstawiciela prawnego podczas korzystania z usług internetowych. W przypadku wątpliwości co do wieku klienta zastrzegamy sobie prawo do poproszenia o dowód tożsamości.

Zmiany niniejszych zasad

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszej polityki prywatności w dowolnym momencie, dlatego należy ją regularnie przeglądać. Zmiany i wyjaśnienia wchodzą w życie natychmiast po ich umieszczeniu na stronie internetowej. Jeśli wprowadzimy istotne zmiany w niniejszej polityce, poinformujemy o tym podczas uzyskiwania dostępu do strony internetowej.

Jeśli nasz sklep zostanie kupiony lub połączony z inną firmą, Twoje dane mogą zostać przekazane nowym właścicielom, abyśmy mogli nadal sprzedawać Ci produkty.

Pytania i dane kontaktowe

Jeśli chcesz uzyskać dostęp, poprawić, zmienić lub usunąć dane osobowe, które posiadamy na Twój temat, chcesz złożyć skargę lub po prostu poprosić o więcej informacji, skontaktuj się z naszym Specjalistą ds:

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Holandia.

privacyofficer@nirvanashop.com