Vad gör vi med din information?

När du skapar ett konto på denna webbplats eller köper något i vår butik som en del av köp- och försäljningsprocessen samlar vi in de personuppgifter som du lämnar till oss, till exempel ditt namn, adress och e-postadress. Syftet med detta är att kunna skicka dig din beställning och transaktionsmejl.

När du söker på vår webbplats får vi automatiskt din dators IP-adress (Internet Protocol address) samt information om din webbläsare och ditt operativsystem. Syftet med detta är att kunna visa webbplatsen optimalt.

E-postmarknadsföring: med din tillåtelse kan vi skicka e-post till dig om vår butik, nya produkter och andra uppdateringar.

OpenStreetmap: När du väljer att validera dina adressuppgifter med OpenStreetmap skickas dina adressuppgifter till deras webbplats för validering. OpenStreetmap använder dina uppgifter för att kontrollera om det är korrekt. De adressuppgifter som vi skickar sparas inte på deras sida.

Om din betalning sker med en direkt betalningsmetod som kreditkort kan ditt namn, adress, e-postadress och nödvändiga uppgifter - som kreditkortsnumret - skickas till betaltjänstleverantören.

Tillstånd

När vi delar dina uppgifter med tredje part, t.ex. efterbehandlingsföretaget eller betaltjänstleverantören, kommer vi att begära ditt tillstånd vid den tidpunkten med hjälp av kryssrutan. Om du inte vill ge tillstånd kan du inte använda tjänsten i fråga.

Om du vill få vårt nyhetsbrev eller reklam via e-post kommer vi endast att göra det om du har gett oss tillåtelse att göra det. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

Hur återkallar jag mitt samtycke?

E-post med reklam/nyhetsbrev: Om du ändrar dig efter din opt-in kan du återkalla ditt samtycke genom att logga in på ditt konto och avmarkera e-postalternativet. Dessutom visar vi en avregistreringslänk i varje e-postmeddelande/nyhetsbrev som du kan använda för att återkalla ditt samtycke.

Du kan återkalla ditt samtycke skriftligen genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress:

privacyofficer@nirvanashop.com

Du kan också skicka en skriftlig begäran istället till:

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Nederländerna

Upplysningar

Vi kommer att dela dina personuppgifter med rättsliga myndigheter om vi har en rättslig skyldighet eller om du bryter mot villkoren för tjänsten.

Ta bort personuppgifter

Beställningar som aldrig har betalats ställs in för att annulleras efter 3 månader och tas bort från vår databas efter sex månader.

I samband med skattelagstiftningen är vi skyldiga att behålla orderdata i 7 år. Detta inkluderar personuppgifter. Av denna anledning tar vi bort personuppgifter från konton med betalda beställningar som inte längre är aktiva på mer än 7 år.

För kunder som inte har gjort någon beställning tar vi bort kontot och alla relaterade uppgifter från vår databas 2 år efter registreringen.

Du kan när som helst skicka in en begäran om att radera dina personuppgifter. Om vi har en rättslig skyldighet att göra det måste viss information sparas i enlighet med den rättsliga tidsfristen. I så fall kommer dessa uppgifter inte att raderas.

Dina uppgifter kommer att raderas inom 1 månad efter det att vi mottagit din begäran. Om vi inte kan genomföra detta inom den angivna perioden på 1 månad kommer du att meddelas om detta inom 1 månad efter begäran.

Om du vill att dina uppgifter ska raderas kan du skicka en begäran till adressen nedan. Du måste kunna identifiera dig med ett giltigt identitetskort såsom ett pass eller ett ID utfärdat av din regering.

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Nederländerna

privacyofficer@nirvanashop.com

Tjänster från tredje part

I allmänhet kommer de tredjepartsleverantörer som vi använder endast att samla in, använda och lämna ut dina uppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna tillhandahålla de tjänster som de tillhandahåller oss.

Med externa leverantörer med vilka vi delar dina personuppgifter har vi, enligt rättslig förpliktelse, ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur dina personuppgifter hanteras.

Så snart du lämnar webbplatsen för vår butik eller omdirigeras till en webbplats eller applikation från en tredje part, är denna sekretesspolicy inte längre tillämplig. Istället gäller den tredje partens integritetspolicy.

Länkar: När du klickar på länkar i vår butik kan de leda dig bort från vår webbplats. Vi ansvarar inte för sekretessreglerna på andra webbplatser och uppmanar dig att läsa deras sekretesspolicy.

Säkerhet

För att skydda dina personuppgifter vidtar vi rimliga försiktighetsåtgärder och följer bästa praxis i branschen för att se till att de inte förskingras, missbrukas, nås, avslöjas, ändras eller förstörs.

Lösenord lagras krypterade med hjälp av envägskryptering.

Om du lämnar din kreditkortsinformation till oss krypteras informationen med SSL-teknik (Secure Socket Layer). Vi följer alla PCI-DSS-krav och implementerar ytterligare allmänt accepterade branschstandarder.

Ålder

Lagen kräver att personer under 18 år måste ha tillstånd från sin juridiska representant när de använder Internettjänster. Om vi är osäkra på en kunds ålder förbehåller vi oss rätten att begära legitimation.

Ändringar av denna policy

Vi förbehåller oss rätten att ändra denna integritetspolicy när som helst, så läs den regelbundet. Ändringar och förtydliganden träder i kraft omedelbart efter att de har lagts ut på webbplatsen. Om vi gör väsentliga ändringar i denna policy kommer vi att rapportera detta vid åtkomst till webbplatsen.

Om vår butik köps upp eller slås samman med ett annat företag kan dina uppgifter överföras till de nya ägarna så att vi kan fortsätta att sälja produkter till dig.

Frågor och kontaktuppgifter

Om du vill komma åt, korrigera, ändra eller radera personuppgifter som vi har om dig, vill lämna in ett klagomål eller bara begära mer information, vänligen kontakta vår Privacy Compliance Officer:

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Nederländerna

privacyofficer@nirvanashop.com