Какво правим с вашата информация?

Когато създавате акаунт на този уебсайт или купувате нещо в нашия магазин като част от процеса на покупка и продажба, ние събираме личната информация, която ни предоставяте, като например вашето име, адрес и имейл адрес. Целта на това е да можем да ви изпращаме имейли за поръчката ви и за транзакциите.

Когато търсите в нашия уебсайт, ние автоматично получаваме адреса на интернет протокола (IP адреса) на вашия компютър, както и информация за вашия браузър и операционна система. Целта на това е да можем да покажем уебсайта оптимално.

Маркетинг по електронна поща: с ваше разрешение можем да ви изпращаме електронни съобщения за нашия магазин, нови продукти и други актуализации.

Ако плащането ви е организирано с директен метод на плащане, например с кредитна карта, вашето име, адрес, имейл адрес и необходимите данни - като номера на кредитната карта - могат да бъдат изпратени на доставчика на платежни услуги.

Разрешение

Когато споделяме Вашите данни с трети страни, като например фирмата за последваща обработка или доставчика на платежни услуги, ние ще поискаме Вашето разрешение в момента чрез квадратчето за отметка. Ако не желаете да дадете разрешение, не можете да използвате въпросната услуга.

Ако искате да получавате нашия бюлетин или рекламни имейли, ще го направим само ако сте ни дали разрешение за това. Можете сами да оттеглите това разрешение по всяко време.

Как мога да оттегля съгласието си?

Промоционален имейл/бюлетин: Ако размислите, след като сте се съгласили, можете да оттеглите съгласието си, като влезете в профила си и отмените избора на опцията за електронна поща. Освен това във всеки промоционален имейл/бюлетин показваме връзка за отписване, която можете да използвате, за да оттеглите съгласието си.

Можете да оттеглите съгласието си в писмен вид, като изпратите имейл на следния адрес:

privacyofficer@nirvanashop.com

Вместо това можете да изпратите писмено искане на адрес:

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
The Netherlands

Разкриване на информация

Ние ще споделим Вашата лична информация със законови органи, ако имаме законово задължение или ако нарушите условията на услугата.

Премахване на лични данни

Поръчките, които никога не са били платени, са настроени да се анулират след 3 месеца и се премахват от нашата база данни след шест месеца.

Във връзка с Данъчния кодекс сме задължени да съхраняваме данните за поръчките в продължение на 7 години. Това включва и личните данни. По тази причина премахваме личните данни от акаунти с платени поръчки, които вече не са активни повече от 7 години.

За клиенти, които не са направили никаква поръчка, премахваме акаунта плюс всички свързани с него данни от нашата база данни 2 години след регистрацията.

По всяко време можете да подадете заявка за изтриване на личните си данни. Ако имаме законово задължение да го направим, определена информация ще трябва да бъде запазена в съответствие със законовия срок. В такъв случай тези данни няма да бъдат изтрити.

Вашите данни ще бъдат изтрити в рамките на 1 месец след получаване на искането ви. Ако не сме в състояние да осъществим това в рамките на определения срок от 1 месец, ще бъдете уведомени за това в рамките на 1 месец от искането.

Ако искате данните ви да бъдат изтрити, можете да изпратите искане на посочения по-долу адрес. Трябва да можете да се идентифицирате с валиден документ за самоличност, например паспорт или лична карта, издадена от вашето правителство.

Nirvana Shop
c.o. Длъжностно лице по спазване на изискванията за поверителност
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Нидерландия

privacyofficer@nirvanashop.com

Услуги на трети страни

Като цяло доставчиците на трети страни, които използваме, ще събират, използват и разкриват Вашата информация само до степента, необходима, за да им позволи да предоставят услугите, които ни предоставят.

С външните доставчици, с които споделяме Вашите лични данни, имаме, съгласно законовото задължение, споразумение с обработващ лични данни, което регламентира начина на обработване на Вашите лични данни.

Веднага щом напуснете уебсайта на нашия магазин или бъдете пренасочени към уебсайт или приложение на трета страна, настоящата декларация за поверителност вече не е приложима. Вместо това се прилага декларацията за поверителност на тази трета страна.

Връзки: Когато кликнете върху връзки в нашия магазин, те могат да ви отведат извън нашия сайт. Ние не носим отговорност за правилата за поверителност на други сайтове и ви препоръчваме да прочетете тяхната декларация за поверителност.

Сигурност

За да защитим вашата лична информация, ние предприемаме разумни предпазни мерки и следваме най-добрите практики в бранша, за да гарантираме, че тя не е присвоена, използвана неправомерно, не е достъпна, разкрита, променена или унищожена.

Паролите се съхраняват криптирани, като се използва еднопосочно криптиране.

Ако ни предоставите информация за кредитната си карта, тя се криптира, като се използва технологията Secure Socket Layer (SSL). Спазваме всички изисквания на PCI-DSS и прилагаме допълнителни общоприети стандарти в индустрията.

Възраст

Законът изисква лицата под 18-годишна възраст да изискват разрешение от законния си представител, когато използват интернет услуги. При съмнение относно възрастта на клиента си запазваме правото да поискаме документ за самоличност.

Промени в тази политика

Запазваме си правото да променяме тази политика за поверителност по всяко време, затова я преглеждайте редовно. Промените и разясненията влизат в сила незабавно след публикуването им на уебсайта. Ако направим съществени промени в тази политика, ще съобщим за това при достъп до уебсайта.

Ако нашият магазин бъде закупен или се слее с друга компания, вашата информация може да бъде прехвърлена на новите собственици, за да можем да продължим да ви продаваме продукти.

Въпроси и данни за контакт

Ако желаете да получите достъп, да коригирате, промените или изтриете личната информация, която имаме за вас, желаете да подадете жалба или просто да поискате повече информация, моля, свържете се с нашия служител по спазването на поверителността:

Nirvana Shop
c.o. Отговорник за спазването на изискванията за поверителност
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
The Netherlands

privacyofficer@nirvanashop.com