Co s vašimi informacemi děláme?

Když si na těchto webových stránkách vytvoříte účet nebo si v rámci nákupního a prodejního procesu něco koupíte v našem obchodě, shromažďujeme osobní údaje, které nám poskytnete, jako je vaše jméno, adresa a e-mailová adresa. Účelem je, abychom vám mohli zasílat e-maily o objednávkách a transakcích.

Při vyhledávání na našich webových stránkách automaticky získáváme adresu internetového protokolu (IP adresu) vašeho počítače a informace o vašem prohlížeči a operačním systému. Účelem je, abychom mohli optimálně zobrazit webové stránky.

E-mailový marketing: S vaším souhlasem vám můžeme zasílat e-maily o našem obchodě, nových produktech a dalších novinkách.

OpenStreetmap: Na základě těchto informací vám můžeme zasílat e-maily, např: Pokud se rozhodnete ověřit údaje o své adrese pomocí služby OpenStreetmap, budou údaje o vaší adrese odeslány na jejich webové stránky k ověření. OpenStreetmap použije vaše údaje ke kontrole, zda jsou správné. Námi odeslané údaje o adrese se na jejich straně neukládají.

Pokud je vaše platba sjednána přímou platební metodou, například kreditní kartou, může být vaše jméno, adresa, e-mailová adresa a potřebné údaje - například číslo kreditní karty - zaslány poskytovateli platebních služeb.

Povolení

Pokud sdílíme vaše údaje s třetími stranami, jako je společnost pro následné zpracování nebo poskytovatel platebních služeb, vyžádáme si v daném okamžiku váš souhlas prostřednictvím zaškrtávacího políčka. Pokud souhlas udělit nechcete, nemůžete danou službu využívat.

Pokud chcete dostávat náš newsletter nebo propagační e-maily, budeme tak činit pouze v případě, že nám k tomu udělíte souhlas. Toto svolení můžete sami kdykoli odvolat.

Jak mohu svůj souhlas odvolat?

Propagační e-mail/newsletter: Pokud si to po přihlášení rozmyslíte, můžete svůj souhlas odvolat tak, že se přihlásíte ke svému účtu a zrušíte výběr možnosti zasílání e-mailů. Kromě toho na každém propagačním e-mailu/newsletteru zobrazujeme odkaz pro odhlášení, který můžete použít pro odvolání souhlasu.

Souhlas můžete odvolat písemně zasláním e-mailu na následující adresu:

privacyofficer@nirvanashop.com.

Místo toho můžete zaslat písemnou žádost na adresu:

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Nizozemsko.

Zveřejnění informací

Vaše osobní údaje poskytneme právním orgánům, pokud máme zákonnou povinnost nebo pokud porušíte podmínky poskytování služeb.

Odstranění osobních údajů

Objednávky, které nebyly nikdy zaplaceny, jsou po 3 měsících nastaveny jako zrušené a po šesti měsících odstraněny z naší databáze.

V souvislosti s daňovým řádem jsme povinni uchovávat údaje o objednávkách po dobu 7 let. To se týká i osobních údajů. Z tohoto důvodu odstraňujeme osobní údaje z účtů s uhrazenými objednávkami, které již nejsou aktivní déle než 7 let.

U zákazníků, kteří neučinili žádnou objednávku, odstraňujeme účet plus všechny související údaje z naší databáze 2 roky po registraci.

O odstranění osobních údajů můžete kdykoli požádat. Pokud k tomu budeme mít zákonnou povinnost, budeme muset určité informace uchovávat v souladu se zákonnou lhůtou. V takovém případě nebudou tyto údaje vymazány.

Vaše údaje budou vymazány do 1 měsíce poté, co obdržíme vaši žádost. Pokud to nebudeme schopni realizovat ve stanovené lhůtě 1 měsíce, budete o tom informováni do 1 měsíce od podání žádosti.

Pokud chcete, aby byly vaše údaje vymazány, můžete zaslat žádost na níže uvedenou adresu. Musíte být schopni se identifikovat platným průkazem totožnosti, například cestovním pasem nebo průkazem vydaným vaší vládou.

Nirvana Shop
c.o. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Nizozemsko.

privacyofficer@nirvanashop.com

Služby třetích stran

Dodavatelé třetích stran, které využíváme, obecně shromažďují, používají a zveřejňují vaše údaje pouze v rozsahu nezbytném k tomu, aby nám mohli poskytovat služby, které nám poskytují.

S externími dodavateli, s nimiž sdílíme vaše osobní údaje, máme v souladu se zákonnou povinností uzavřenou smlouvu se zpracovatelem, která upravuje způsob nakládání s vašimi osobními údaji.

Jakmile opustíte webové stránky našeho obchodu nebo budete přesměrováni na webové stránky či aplikaci třetí strany, toto prohlášení o ochraně osobních údajů již neplatí. Místo toho platí prohlášení o ochraně osobních údajů této třetí strany.

Odkazy: Když kliknete na odkazy v našem obchodě, mohou vás odvést mimo naše stránky. Nejsme zodpovědní za pravidla ochrany osobních údajů jiných stránek a doporučujeme vám, abyste si přečetli jejich prohlášení o ochraně osobních údajů.

Zabezpečení

Abychom ochránili vaše osobní údaje, přijímáme přiměřená opatření a dodržujeme osvědčené postupy v oboru, abychom zajistili, že nedojde k jejich zneužití, zneužití, přístupu k nim, prozrazení, změně nebo zničení.

Hesla jsou ukládána šifrovaně pomocí jednosměrného šifrování.

Pokud nám poskytnete informace o své kreditní kartě, jsou tyto informace šifrovány pomocí technologie SSL (Secure Socket Layer). Dodržujeme všechny požadavky PCI-DSS a uplatňujeme další obecně uznávané průmyslové standardy.

Věk

Zákon vyžaduje, aby osoby mladší 18 let potřebovaly při používání internetových služeb souhlas svého zákonného zástupce. V případě pochybností o věku zákazníka si vyhrazujeme právo požádat o předložení průkazu totožnosti.

Změny těchto zásad

Vyhrazujeme si právo tyto zásady ochrany osobních údajů kdykoli změnit, proto si je pravidelně prohlížejte. Změny a upřesnění jsou účinné okamžitě po jejich umístění na webové stránky. Pokud provedeme podstatné změny těchto zásad, budeme o tom informovat při přístupu na webové stránky.

Pokud dojde ke koupi našeho obchodu nebo jeho sloučení s jinou společností, vaše údaje mohou být předány novým vlastníkům, abychom vám mohli nadále prodávat výrobky.

Otázky a kontaktní údaje

Pokud si přejete získat přístup k osobním údajům, které o vás máme, opravit je, změnit nebo vymazat, chcete podat stížnost nebo jednoduše požádat o více informací, obraťte se na našeho pracovníka pro dodržování ochrany osobních údajů:

Nirvana Shop
c.o. Privacy Compliance Officer
Munterslaan 4a
2014 KW Haarlem
Nizozemsko

privacyofficer@nirvanashop.com